Името на Георги Аспарухов стои в челната ранглиста на спортистите на социалистическа България, на онези наши обаятелни личности, които с високото си майсторство и нравствени добродетели, гражданското си поведение и непрекъснатия стремеж към съвършенство бяха и са пример за подражание.

Този документален очерк е посветен на големия футболист, с когото са свързани едни от най-ярките ни успехи на футболното поле в нашето победно социалистическо тридесетилетие, рожба на което е и Георги Аспарухов. Авторите не се увличат в художествено повествование, а от личните си контакти със спортиста приживе, от непосредствените наблюдения и впечатления, от разкази и спомени на негови близки, на негови треньори и другари ни повеждат по жизнения му път, разкриват ни онези черти на своя герой, които са и черти на съвременната наша младеж — трудолюбие, високи пориви, патриотизъм, скромност. Живо и увлекателно са предадени случки и събития, които наред с образа на Аспарухов, възкресяват и вълнуващите мигове от един победоносен период в летописите на родния футбол, в който особено ярко се откроява присъствието и на незабравимия Гунди.

Книгата ще задоволи вкуса и интересите на широк кръг читатели.


Източник: http://bezmonitor.com

 

Спас Трайков Тодоров, Милко Димитров Стефанов

Георги Аспарухов

Рецензенти: Л. Ангелов Л. Алдев

Редактор: Кр. Иванов

На ц. бълг. I издание. Лит. група II-8: Код 06 95318

/1755-1-78 Из. — N7195

Технически редактор: М. Попова Коректор: Н. Костова

Дадена за набор на 13. VIII. 1978 г. Подписана за печат на 10. XI. 1978 г. Излязла от печат на 28. XI. 1978 г. Формат 16/60/84 Печатни коли: 6 Издателски коли: 5,60 Тираж: 50100 Цена на дребно: 0,50 лв.

„Медицина и физкултура“, пл. Славейков 11 — София

ДП „Валентин Андреев“ — Перник