Агенция „Демокрация“ 1994

Книгата се издава с любезното съдействие на съюз „Истина“

(c) Послеслов проф. д-р Георги Марков

 

Източник: http://bezmonitor.com