4,7 Лубянската престъпна групировка
Лубянская преступная группировка

Източник: http://bezmonitor.com

 

(c) Александр Литвиненко

ЛПГ — Лубянская преступная группировка

GRANY, New York, 2002

(c) Здравка Петрова, превод

(c) Факел експрес, 2003