Съдържание

Морският вълк 6,2

The Sea-Wolf,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Източник: http://bezmonitor.com

 

Редактор Огняна Иванова

Художник Христо Жаблянов

Художествен редактор Венелин Вълканов

Технически редактор Иван Андреев

Коректор Мая Халачева

Индекс 11

9537644132 6126-15-8

Американска. Пето издание. Издателски номер 607. Дадена за набор на 28. III. 1981 г. Подписана за печат на 22. V. 1981 г. Излязла от печат на 14. VI. 1981 г. Формат 1/16/60/90. Печатни коли 18,50. Издателски коли 18,50. Усл. изд. коли 18.37

Цена: неподвързана 1.55 лева подвързана 1.81 лева.

Издателство „Отечество“, София, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Тодор Димитров“, бул. „Г. Трайков“ 2а

София, 1981

 

c/o Jusauthor, Sofia

 

Jack London

The Sea-Wolf

Grasset & Dunlap

New York

История

  1. — Добавяне