Коледното преживяване от младостта на Поразяващата ръка с неговия приятел Карпио намира продължение след дълги години в Дивия запад при неговия кръвен брат Винету. В зимния сняг на Скалистите планини приключва участта на бедния Карпио.

5,2 Коледа
Weihnacht!,


Източник: http://bezmonitor.com

(Том 24)