Крюгер Бей е един от най-чудатите герои на Май, при това действително е живял. Немецът Крюгер е бил на служба Бей в Тунис, като полковник на лична охрана. Следващата изненада очаква читателя — при преследването на Мелтън вожда на апачите Винету попада чак в Африка.

 

Трите тома на цикъла „Сатана и Юда Искариотски“ са:

Крепостта в скалите (Bd. 20)

Крюгер Бей (Bd. 21)

Сатана и Юда (Bd. 22)

5,9 Крюгер Бей
Krüger-Bei,


Източник: http://bezmonitor.com

 

1893 — 1896

Originaltitel der Gesammelten Werke:

Kruger Bei (Satan und Ischariot II) (Bd. 21)