След авария в свръхсекретна лаборатория е изпуснат смъртоносен вирус и заразата започва да се разпространява като пожар в степта. Властите се опитват с всички средства да прикрият трагедията и не се спират дори пред убийства, но усилията им са напразни.

Въпреки уверенията на самия президент, че няма сериозна опасност, хората разбират жестоката заблуда.

НАСТЪПИЛ Е КРАЯТ НА СВЕТА.

ЩЕ ОЦЕЛЕЕ ЛИ ЧОВЕЧЕСТВОТО?

5,3 Сблъсък
The Stand,


Източник: Библиотеката на Александър Минковски

 

Издание:

СБЛЪСЪК. ЧАСТ І. Изд. Плеяда, София. 1996. Роман. Превод: от англ. Любомир Николов, Весела ПРОШКОВА, Весела ЕЛЕНКОВА [The Stand / Stephen KING]. Печат: Полипринт, Враца. Формат: 20 см. Страници: 446. Цена: 180.00 лв. ISBN: 954-409-113-0.

СБЛЪСЪК. ЧАСТ ІІ. Изд. Плеяда, София. 1996. Роман. Превод: от англ. Александра ГЛАВАНАКОВА [The Stand / Stephen KING]. Печат: Полипринт, Враца. Формат: 20 см. Страници: 351. Цена: 170.00 лв. ISBN: 954-409-114-9

СБЛЪСЪК. ЧАСТ ІІІ. Изд. Плеяда, София. 1996. Роман. Превод: от англ. Мария Ракъджиева [The Stand / Stephen KING]. Печат: Полипринт, Враца. Формат: 20 см. Страници: 464. Цена: 200.00 лв. ISBN: 954-409-115-7

Редактор: Весела Прошкова

Коректор: Лилия Атанасова