Издание:

Мариан Реняк. Опасните пътеки

Военно издателство

София — 1987

 

Превела от полски Лина Василева

Редактор Емил Елмазов

Художник Петя Генева

Художествен редактор Гичо Гичев

Технически редактор Цветанка Николова

Коректор Галя Гергова

 

Формат 84×108/32. ЛГ—VI/56б.

Дадена за печат на 30. IV. 1987 г. Подписана за печат на 14. X. 1987 г.

Печатни коли 11,50. Издателски коли 9,66. УИК 10,623.

Издателска поръчка № 53. Техническа поръчка № 71113.

Код 24/95364/5627 — 59 — 87 Цена 1,50 лв.

Печатница на Военното издателство

 

Marian Reniak

Niebezpieczne ścieżki

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

© Wydawnictwo Ministerstwa

Obrony Narodowej, Warszawa, 1967

© Лина Василева, превод и послеслов, 1987

с/о Jusautor, Sofia

Ч 884