Романите на холандския автор Роберт ван Хюлик (1910–1967) са необичаен експеримент не само в сферата на криминално-приключенското четиво, а и на литературата въобще. Специалист по културата на Изтока, дипломат, той — в процеса на своите специализирани занимания с литературата на Китай — бива привлечен от образа и подвизите на една действителна личност в историята на тази далечна страна: съдията Ди Жендзие, живял през VII в. В романите, които му посвещава, Роберт ван Хюлик извлича от богатия исторически материал всички необходими съставки на съвременната остросюжетна и развлекателна литература, вграждайки ги в сложна и вътрешно осмислена структура, за да внуши представа на читателя от XX в. за класическия китайски „съдебен роман“, а и за цялостната атмосфера, характеризираща тази тъй отдалечена от днешния ни ден цивилизация. Огромният успех на неговите произведения сред милионна читателска публика в цял свят свидетелства за успеха на неговото творческо начинание, на желанието му да ни приобщи към една тъй различна и невинаги разбираема за нас действителност, да ни запознае и с основите на конфуцианските идеи и морал, и с прозренията на един друг мъдрец на китайската древност, Лао Дзъ, изразени особено красноречиво с двата стиха:

От тайната — към още по-дълбока тайна,

към вход за истините на безкрая.

Издание:

Робърт Ван Хюлик. Китайски загадки (сборник)

„Народна култура“, София, 1987

Превод: Явор Въжаров

Рецензент: Жечка Георгиева

Редактор: Невяна Николова

Контролен редактор и консултант: Крум Ацев

Художник: Гриша Господинов

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректори: Лили Александрова, Евгения Джамбазова

 

Рисунките в книгата са на автора