Джон Р. Р. Толкин
Недовършени предания

(Под редакцията на Кристофър Толкин)

„Недовършени предания за Нуменор и Средната земя“ е сборник от повествования, обхващащи периода от Древните дни на Средната земя до края на Войната за Пръстена. В нея са обединени различни елементи като живописното обяснение на Гандолф как е решил да изпрати джуджетата на знаменития празник в Торбодън, появата на морския бог Туор край Белериандския бряг и подробни сведения за военната организация на Роханските конници.

В книгата се съдържа и единственият оцелял разказ за дългата история на Нуменор преди неговото падение, както и всичко известно за Петимата вълшебници, Палантирите и легендата за Амрот.

„Мигове на митологично величие.“

Сънди Таймс

„Още един монумент на невероятното Толкиново въображение.“

Сънди Телеграф

Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

Недовършени предания. Част 1. 1996. Изд. Абагар Холдинг, София. Роман [на практика сб. митологични сказания]. Под редакциата на Кристофър Толкин. ISBN: 954–584–169–9.

Недовършени предания. Част 2. 1996. Изд. Абагар Холдинг, София. Роман [на практика сб. митологични сказания]. Под редакциата на Кристофър Толкин. ISBN: 954–584–169–9

 

Недовършени предания. 2002. Изд. Прозорец, София. Роман [на практика сб. митологични сказания]. II изд. ISBN: 954–733–217–1