Джон Р. Р. Толкин
Силмарилион

(под редакцията на Кристофър Толкин)

5,6 Силмарилион
The Silmarillion,

Източник: Библиотеката на Александър Минковски (през http://sfbg.us)

Сканиране на приложенията: Mandor, 2008

 

Издание:

СИЛМАРИЛИОН. 1995. Изд. Абагар Холдинг, София. Роман [на практика сб. митологични сказания]. Под редакцията на Кристофър ТОЛКИН. Превод: от англ. Любомир НИКОЛОВ [The Silmarilion, J. R. R. TOLKIEN]. Предговор: Кристофър ТОЛКИН — с. Печат: Полипринт, Враца. Формат: 20 см. Страници: 478. С карти. Цена: 190.00 лв. ISBN: 954-584-125-7.