Съдържание

Кьорферманът 5

Enderr Mashtruese,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Исмаил Кадаре. Кьорферманът

Албанска, първо издание

Редактор: Екатерина Томова

Технически редактор: Димитър Бежански

Издание на Кооперация „Мини Мод“, Пловдив

Библиотека „Модерен свят“, София, 1992

История

  1. — Добавяне