Сблъсък — Работно ателие

Внимание: Записвайте всяка книга и в проекта Библиоман. Неговата структурирана база от данни ще се използва впоследствие и от „Моята библиотека“.
Качените файлове ще бъдат налични след 01.01.2020.
Сблъсък
Дейвид Балдачи (редактор)
Бард
2014
Качил съм и пълния скан в Библиоман
За корекция

Коригиране

Все още никой не се е включил в корекцията на текста.