Дневник на етикетите

(за „Усещаш ли нещо, когато правя така?“ от Робърт Шекли)

Дата Етикет Потребител