Включено в книгата
Година
???? (Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Набиране
Силвия Гогова, Милена Тодорова, Мартин Митов
Източник
Словото

Издание:

П. П. Славейков, Събрани съчинения в осем тома, том 1. Български писател, С. 1958

П. П. Славейков, Съчинения. Том II. Лирика. Фигура, С. 2003.


Сред гората, отстрана край пътя,

дивий глог където е разперен,

глъхнал гроб едва личи в тревата,

гроб на пътник тук убит намерен.

 

Сутрин, вечер птичка там самотна

пей… И веч легенда се подлавя —

че това душата му сиротна

зарад свойта скръбна чест разправя.

Край
Читателите на „Сред гората, отстрана край пътя…“ са прочели и: