Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Източник
Словото

Дете:

Врабченце сиво, малко,

защо писукаш жалко?

Защо си се сгушило

на топчица ти, мило?

Защо не чуроликаш,

другари си не викаш

на дружни веселби,

на песни и борби?

 

Врабче:

Дете игриво, бързо,

дете червенобузо,

я обърни очите,

виж как пълзят мъглите!

И чуй с каква закана

ехти, бучи балкана!

Виж, зима наближава

и… аз какво ще правя!

Край
Читателите на „Дете и врабче“ са прочели и: