Към текста

Метаданни

Данни

Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Предговор
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)

Информация

Сканиране, разпознаване, корекция и форматиране
Стаси 5 (2021)

Издание:

Заглавие: Влиянието на протестантските мисионери за духовното и политическото освобождение на българския народ

Издател: Мисия „Възможност“

Град на издателя: София

Година на издаване: 2003

Националност: българска

ISBN: 954-9891-08-9

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/14639

История

  1. — Добавяне

В продължение на изминалите десет години „Мати Болгария“ постави на разглеждане в поредица свои научни конференции ролята на различните религиозни деноминации у нас върху живота и историческото развитие на българския народ. Така бяха разгледани „Юдаизмът в България“, „Ислямът в България“, в поредица от колоквиуми с „Абагар“ беше представена широка панорама на влиянието на католическата църква и униатството в живота на българите.

Във всички тези случаи сме се водили от принципите на научната документалност, с която нашите докладчици са разполагали. Убеден съм, че никога не сме се поддавали на емоционални пристрастия пред историческата фактология, а сме оставали верни и на един от основните принципи на „Мати Болгария“ — че всеки роден в България или припознал страната ни за своя родина, независимо от своя етнически произход или религиозни вярвания, е наш брат или сестра, и съответно — син или дъщеря на Майка България!

Днес темата на нашата научна конференция е: „Ролята на протестантските мисионери в духовното развитие и освободителните борби на българския народ“. От всички изброени дотук религиозни деноминации протестантството се явява исторически най-късно в житието и битието на българите. В този смисъл то е носител на нови възгледи в християнския духовен живот, но същевременно и на нови либерални идеи в обществения мироглед на народа ни. Това се отнася особено за онези протестантски мисионери, които идват като представители на американските библейски дружества.

Като изхожда от тези предпоставки и от историческия етап, в който протестантските мисионери се появяват и проявяват сред българския народ, тяхната дейност оказва изключително благоприятно и дори съдбоносно влияние, както върху духовното, така особено и върху политическото ни освобождение.

Както от общочовешко, така и от чисто национално гледище, най-същественият принос на протестантските мисионери у нас е съдействието им за превода и отпечатването на Библията на новобългарски език. Това е открояващ се жалон в историческото развитие на всяка съвременна национална цивилизация. Началото на една национално идентифицирана съвременна култура в християнския свят започва с превода на Библията на говоримия език на съответния народ.

Тъкмо заради това в програмата на настоящата научна конференция са включени доклади за появата и развитието на протестантството в света, за появата и развитието на протестантството в България, за фундаменталния принос на протестантските мисионери у нас — превода и отпечатването на новобългарски език на Библията, за ролята на протестантските мисионери в борбата на българския народ за политическа свобода, за ролята на протестантските църкви и училища в духовния живот на народа след Освобождението.

Петър Константинов

Председател на Общонародно сдружение „Мати Болгария“

Край