Дневник на етикетите

(за „Соло за пишеща машина “ от Стефан Фурнаджиев)

Дата Етикет Потребител