Включено в книгата
Оригинално заглавие
Wie Ludwig Wartburg überkommen, (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2020 г.)

Когато Майнцкият епископ кръстил Лудвиг, наречен Скачача, предоставил му всички принадлежащи на манастира земи, от Хьорзел до Вера. А Лудвиг, когато пораснал, построил Вартбург край Айзенах и се говори, че това станало по следния начин: По някое време той ловувал из планините и преследвал някакъв дивеч до Хьорзел край Нидерайзенах, до самия хълм, където сега се издига Вартбург. Там Лудвиг зачакал свитата и слугите си. Хълмът много му харесал, понеже бил стръмен и здрав; а същевременно горе бил просторен и достатъчно широк, за да се строи на него. Ден и нощ графът мислил как да се сдобие с него, тъй като той не му принадлежал, ами се числял към Мителщайн[40], който пък бил собственост на господарите на Франкенщайн. Измислил една хитрост, събрал хора и ги накарал за една нощ да изнесат в кошове пръст от земите му на хълма и да го засипят с нея; след което поел за Шьонбург, сключил мирно споразумение с гражданите и започнал насилствено да строи на въпросния хълм. Господарите на Франкенщайн го обвинили пред императора, че дръзко и насилствено се разпорежда с тяхна собственост. Лудвиг отговорил, че строи върху собствена земя и че има правото да я задържи. Тогава било отсъдено: Ако успее да го докаже и потвърди с дванадесет достойни мъже, може да я ползва. Та той повикал дванадесет рицаря, качил се с тях на хълма, те извадили мечовете си и ги забили в пръстта (която бил накарал да изнесат на него), след което се заклели, че графът строи върху собствена земя и че най-горният пласт от древни времена принадлежи тъкмо на неговото господарство. Така хълмът останал негов и новата крепост нарекъл Вартбург, понеже на това място чакал свитата си.

Бележки

[40] Т.е. „Междата“, понеже се намира помежду пет области.

Край