Включено в книгата
Оригинално заглавие
Des Teufels goldnes Haus, (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2020 г.)

Свети Волфрам имал насън видение, което го подканяло да проповядва Евангелието пред фризите. С няколко спътници пристигнал във Фризия. Обичай при фризите било на боговете да бъде принасян в жертва онзи, комуто се падне по жребий. Този път жребият паднал върху едно момче на име Окко. Свети Волфрам се застъпил за него пред крал Радбот, а кралят отвърнал: „Твое да е, ако твоят Христос го спаси от смъртта.“ Когато го повлекли към бесилката, Волфрам започнал да се моли; въжето се скъсало, момчето паднало на земята, надигнало се невредимо и било покръстено. Та споменатият Окко разказва за начина, по който Радбот бил измамен от дявола. Дяволът му се явил в ангелски вид, със златна препаска на главата, обшита със скъпоценни камъни, и с одежди от злато. Когато Радбот отправил поглед към него, дяволът казал: „Най-храбри от всички мъже, какво те подмами така, та искаш да отстъпиш от княза на боговете? Не го прави, ами се дръж за онова, което си учил, и ще попаднеш в златни обиталища, които ще ти предоставя като вечна собственост. Върви утре при Волфрам, учителя на християните, и го попитай, какво жилище за вечния ти покой ще ти обещае. Ако не може да ти го опише ясно, то нека избора направят представители на двете страни, а аз ще бъде техен водач по пътя и ще им покажа златния дом и красивото обиталище, което съм ти приготвил.“ Когато се събудил, Радбот разказал всичко на свети Волфрам. Онзи казал, че измамникът Сатана се опитва да го подлъже. Князът отговорил, че ще стане християнин, ако неговият Бог не му покаже онова жилище. Тутакси били пратени един фриз от негова страна и един дякон от страната на Волфрам, и щом се поотдалечили от града, те срещнали спътник, който им рекъл: „Побързайте, ще ви покажа прекрасното обиталище, приготвено за херцог Радбот.“ Те поели по широк път през необитаеми места и видели път, покрит с разнообразни прекрасни късове гладък мрамор. Отдалеч съзрели блестящ като злато дом и достигнали до улица, водеща към него, застлана със злато и драгоценни камъни. Когато влезли в къщата, видели, че тя е невероятно красива и чудно сияйна, а в нея се издига удивително огромен трон. Тогава водачът казал: „Това е приготвеното за херцог Радбот жилище!“ А дяконът промълвил с почуда: „Ако Бог го е направил, то ще пребивава винаги; а ако го е построил дяволът, тутакси ще изчезне.“ След което сторил кръстния знак, водачът се превърнал в дявол, домът — в купчина нечистотии, а дяконът и фризът се озовали насред мочурища, пълни с вода, обрасли с високи тръстики и шаварак. Три дена трябвало да се промъкват мъчително назад, докато стигнат града, където заварили херцога мъртъв и разказали на свети Волфрам какво са видели. Фризът се покръстил и получил името Зугомар.

Край