Включено в книгата
Оригинално заглавие
Radbot läßt sich nicht taufen, (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2020 г.)

Когато свети Волфрам проповядвал християнството пред фризите, той най-сетне съумял да убеди Радбот, техния крал, да се покръсти. Радбот вече бил стъпил с единия си крак в кръщелния купел, когато му хрумнало да попита къде са отишли предшествениците му. Дали те са сред множеството на светците, или са в преизподнята? Свети Волфрам отговорил: „Те са били езичници и душите им са погубени.“ Тогава Радбот бързо отдръпнал крака си и рекъл: „Няма да се включа в обществото ви; бих предпочел да се мъча заедно с тях в ада, нежели да пребивавам блажен без тях в небесното царство.“ Така дяволът предотвратил покръстването на Радбот; защото той починал три дена по-късно и отпътувал натам, където били неговите магьосници. Други разказват историята така: Когато Волфрам отвърнал, че предшествениците му са в преизподнята, Радбот попитал отново дали там са повечето люде. Волфрам казал: „Да, боя се, че повечето люде са в геената.“ Тогава езичникът отстъпил от купела с думите: „Където са повечето, предпочитам да бъда и аз.“

Край