Включено в книгата
Оригинално заглавие
Karl belagerte Pavia, (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2020 г.)

Дезидерий се скрил заедно със сина си Аделгис и една от дъщерите си зад стените на Павия, която Карл обсаждал дълго. Дезидерий бил добър и смирен; според сказанието той всяка нощ ставал и отивал да се моли в църквата; порталът на църквата се отварял от само себе си само като го погледнел. По време на обсадата кралската дъщеря написала писмо до Карл и го изстреляла с арбалет през река Тисино; в писмото пишело, че ако кралят я вземе за жена, тя ще му предаде града и съкровището на баща си. Карл й отговорил така, че любовта на девойката пламнала с още по-голяма сила. Измъкнала изпод главата на спящия си баща ключовете на града и пратила вест на краля на франките да е готов тази нощ да влезе в града. Когато войската се доближила до градските порти и проникнала през тях, девойката радостно се втурнала насреща й, ала в блъсканицата попаднала, понеже било непрогледна нощ, под копитата на конете и била стъпкана. Аделгис се събудил от цвиленето на жребците, измъкнал меча си и убил много франки. Ала баща му забранил да се съпротивлява, понеже Божията воля била градът да падне в ръцете на врага. Аделгис избягал, а Карл завзел града и кралския замък.

Край