Включено в книгата
Оригинално заглавие
Aistulfs Geburt, (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2020 г.)

За крал Аиустулф, който господствал над лангобардите около средата на осмото столетие, се разказва следното: Майка му родила едновременно пет деца. Когато тази чудна вест достигнала до краля, той наредил да му донесат и петте в една голяма кошница. Той ги погледнал, ужасил се, ала не пожелал тутакси да ги изхвърли. Накарал да донесат кралското му копие и се обърнал към людете си: „Онова от децата, което хване копието ми с ръка, нека остане живо.“ С тези думи пъхнал копието в коша сред децата и едно от братчетата посегнало с ръчичката си към него. Тогава бащата дал на това дете името Аистулф.

Край