Включено в книгата
Оригинално заглавие
Die Fliege vor dem Fenster, (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2020 г.)

Когато ломбардският крал Куниберт се съветвал с коняря си как да убие Алдо и Граузо, на прозореца, до който стояли, имало — виж ти! — една огромна муха.[9] Куниберт взел ножа си и посегнал към нея; но не улучил и й отрязал само единия крак. Мухата отлетяла. Алдо и Граузо, които не подозирали и най-малко за злоумишлението срещу тях, се канели тъкмо да се отправят към кралския замък. Когато доближили църквата „Свети Роман“, насреща им се задал куц човек, на когото единият крак бил отрязан, и им рекъл: „Не отивайте при крал Куниберт, защото ще ви убият.“ Уплашени, те побягнали към църквата и се прикрили зад олтара. Скоро обаче на краля било донесено, че Алдо и Граузо избягали в църквата. Тогава Куниберт заподозрял коняря, че е издал замисъла им; но онзи отвърнал: „Кралю и господарю мой, как бих могъл да го сторя, ако от мига, в който взехме това решение, не съм се отделял от погледа ти?“ Кралят проводил хора да питат Алдо и Граузо, коя е причината да избягат в светото място. Те отговорили: „Защото ни беше съобщено, че кралят се кани да ни убие.“ Кралят проводил нов пратеник да попита, кой им е казал това. И добавил, че те никога няма да получат милост, ако не разкрият предателя. Тогава двамата разказали какво точно се било случило, а именно, че ги е срещнал куц човек, на когото единият крак бил отрязан до коляното, а на мястото му имало дървена протеза. Тогава кралят проумял, че мухата, чийто крак бил отсякъл, е зъл дух и че именно този последният е издал след това кроежите му. Сетне дал думата си на Алдо и Граузо, че могат да излязат от църквата и че провинението им ще бъде опростено, като след този ден ги причислил към най-доверените си слуги.

Бележки

[9] Т.нар. синя месарка.

Край