Включено в книгата
Оригинално заглавие
Warbreaker, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,8 (× 4 гласа)

Тайното изкуство

Таблица на Извисяванията
Номер на Извисяване Приблизителен брой Дихания, нужни за достигането на това Извисяване Ефекти на Извисяването
Първо 50 Различаване на аура
Второ 200 Съвършена точност
Трето 600 Съвършено разпознаване на цвят
Четвърто 1000 Съвършен жизнен усет
Пето 2000 Вечна младост
Шесто 3500 Инстинктивно Пробуждане
Седмо 5000 Разпознаване на вложен Дъх
Осмо 10 000 Преодоляване на Заповед
Девето 20 000 По-могъщо Пробуждане, Гласова заповед
Десето 50 000 Цветово изкривяване, Съвършено призоваване, ????

 

Бележка първа: Достигането над Шестото извисяване е невероятно рядко и поради това малко хора разбират силите на Седмото извисяване и над него. Правени са много малко изследвания. Единствените хора, за които е известно, че са достигали до Осмото извисяване и над него, са Боговете крале на Халандрен.

Бележка втора: Завърналите се, изглежда, постигат Петото извисяване благодарение на своя Дъх. Съществува хипотеза, че те всъщност не получават две хиляди Дъха, когато се Завърнат, а получават само един, могъщ Дъх, който носи със себе си силите на първите Пет извисявания.

Бележка трета: Дадените в таблицата числа са само приблизителни и много малко е известно за горните Извисявания. Всъщност дори за по-долните нива може да са нужни по-малко или повече Дихания за дадено Извисяване, в зависимост от обстоятелствата и силата на Дъха.

Бележка четвърта: Всеки допълнителен Дъх дарява някои неща, независимо кое Извисяване е постигнал Пробуждащият. Колкото повече Дъх има човек, толкова по-устойчив е на болест и състаряване, по-лесно му е да различава цветове, по-естествено може да се научи да Пробужда и по-силен е жизненият му усет.

Силите на Извисяването

Различаване на аура: Първото извисяване дава на човек способността да вижда аурите на Дъха на други инстинктивно. Това позволява грубо да се прецени колко Дъха съдържа едно лице и цялостното здраве на този Дъх. На лица без това Извисяване им е много по-трудно да преценят аурите пряко и трябва да разчитат на това колко дълбоко се променят цветовете около едно лице, когато навлязат в аурата му. Без поне Първото извисяване за невъоръжено око е невъзможно да забележи Пробуждащ, който има по-малко от около петдесет Дъха.

Съвършена точност: Второто извисяване дава съвършена точност на тези, които го постигнат.

Съвършено разпознаване на цвят: Макар всеки придобит Дъх да води човек към по-голям усет за цветовете, едва когато достигне Третото извисяване той може мигновено и инстинктивно да определя точно оттенъците на цветовете и хармонията на баграта им.

Съвършен жизнен усет: При Четвъртото извисяване жизненият усет на един Пробуждащ придобива максималната си сила.

Вечна младост: При Петото извисяване устойчивостта на Пробуждащия на остаряване и болест придобива максималната си сила. Тези лица са неуязвими за повечето отрови, включително въздействието на алкохол или повечето физически неразположения (като главоболия, болести или влошаване на орган). Лицето повече не остарява и остава функционално безсмъртно.

Инстинктивно пробуждане: Всички лица от Шестото извисяване и над него мигновено разбират и могат да прилагат основни Пробуждащи заповеди без обучение или практика. По-трудните Заповеди за тях са по-лесни за усвояване и откриване.

Разпознаване на Дъх: Малцината, достигнали Седмото извисяване, придобиват способността да разпознават аурите на обекти и могат да разберат кога в нещо е вложен Дъх чрез Пробуждане.

Преодоляване на Заповед: Всяко лице от Осмото извисяване или над него придобива способността да надмогне Заповеди в други обекти с вложен Дъх, включително Безжизнени. Това изисква съсредоточаване и изтощава Пробуждащия.

По-могъщо Пробуждане: За лица от Деветото извисяване се говори, че могат да Пробудят камък и стомана, макар че това изисква огромни Вложения на Дъх и специализирани Заповеди. Тази способност не е проучвана, нито потвърдена.

Гласови заповеди: Лица от Деветото извисяване също така придобиват способността да Пробуждат обекти, които не докосват физически, но са в обхвата на гласа им.

Цветово изкривяване: На Десетото извисяване един Пробуждащ придобива естествената и вътрешно присъща способност да пречупва светлината около бели обекти, създавайки от тях цветове като през призма.

Съвършено призоваване: Пробуждащи от Десетото извисяване могат да извличат повече цвят от предметите, с които захранват изкуството си. Това оставя предметите изцедени до бяло вместо до сиво.

Други: Има слухове за други сили, придобивани при Десетото извисяване, които не са разбрани или не са станали известни на тези, които са ги придобили.

Край