Дневник на етикетите

(за „Шест гроба преди Мюнхен“ от Марио Пузо)

Дата Етикет Потребител