Дневник на етикетите

(за „Торбарите“ от Харолд Робинс)

Дата Етикет Потребител