Дневник на етикетите

(за „А детето?“ от Марушка Р. Шабах)

Дата Етикет Потребител