Дневник на етикетите

(за „Ако някога се срещням“ от Марушка Р. Шабах)

Дата Етикет Потребител