Дневник на етикетите

(за „Безименният“ от Марушка Р. Шабах)

Дата Етикет Потребител