Дневник на етикетите

(за „Преди да падне завесата“ от Марушка Р. Шабах)

Дата Етикет Потребител