Дневник на етикетите

(за „Размишления над една снимка“ от Борис Младенов-Young)

Дата Етикет Потребител