Дневник на етикетите

(за „Те се връщат често в този свят…“ от Борис Младенов-Young)

Дата Етикет Потребител