Дневник на етикетите

(за „Сафо“ от Мира Лохвицка)

Дата Етикет Потребител