Включено в книгата
Оригинално заглавие
Adieu!, ???? (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
Характеристика
Оценка
4 (× 1 глас)
Корица
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2014)

Издание:

Мирча Елиаде. Гадателят

Редактор: Иван Гранитски

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Коректор: Соня Илиева

Издателство „Захарий Стоянов“, София, 2002

ISBN: 954-739-248-4

 

Mircea Eliade

Proză fantastică (1936–1982)

La ţigănci

Domnişoara Christina, Bucureşti

 

© Огнян Стамболиев, предговор, подбор и превод

 

Госпожица Кристина

Роман

 

При циганките

Фантастични новели

 

Формат 32/84/108

Печатни коли 28

 

Предпечатна подготовка: „Алтернатива“

Печат: „Образование и наука“ ЕАД


Произведението е забранено за четене по настояване на преводача. [Повече информация]