Дневник на етикетите

(за „Изчезналите“ от Крис Муни)

Дата Етикет Потребител