Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


 

Новото, приятели, не е в това,

че и без ръце машините работят.

С чудеса преходни мами ви животът —

не избързвайте с хвалебните слова.

 

Има във вселената неща по-нови

от града, от електрическия ток.

Вижте на звездите древните огньове!

А пък лампите са искри в мрак дълбок.

 

И трансмисии не могат колелата

на грядущите ни дни да завъртят.

Вечност с вечността говори в тишината.

 

Не е туй, което виждаме, светът.

Бъдещето ще обхване далнините —

само ако се е сляло с нас самите.

1922

Бележки

[0] Този сонет и следващият „Ние чуваме: извор шуми край нас“ са създадени едновременно със „Сонети към Орфей“ и са близки с тях по тематика.

Край