Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Усмивката ни, първата усмивка.

Каква бе тя? — Ухаеха липите

в притихналия парк. Внезапно ние

един във друг се взряхме до усмивка.

 

И в нея затрептя далечен спомен

за зайчето, играещо в тревата,

за детството на нашата усмивка.

С годините тя стана някак строга.

Напомняше на оня лебед, който

следяхме ние как надве разсича

нощта над езерото. И с корони

дърветата на фона на небето —

сияещо и чисто — начертаха

едно — към бъдещето взряно, нежно,

усмихнато лице.

1915

Край