Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


„О, докосни ни!“ — молят те нещата

Възсепват те завоите: „Помни!“

Един ден, пренебрегнат от душата,

ще бъде дар за бъдещите дни.

 

Печалбите ни кой пресмята? Кой

отишлите си дни отдалечава?

Едното в другото се разпознава,

туй само знаем — аз и ти, и той.

 

Студът у нас все тъй ли ще расте?

Вечерен здрач, ливада, мирен дом

лицата ни докосват мълчешком —

стоят край нас и ни прегръщат те.

 

Аз съм в пространството и то е в мен;

то е единно… Птиците летят

през всички нас. Расте дърво отвъд,

но то и в мен расте през тоя ден.

 

При грижи в мен е моя собствен дом.

При скръб раздялата е в мен и бди.

Аз съм любим — на моите гърди

най-нежната се свива плачешком.

1914

Край