Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Колко далеч са звездите! Но по-непознат е простора

който в очите ни тук се чете.

Някой, да кажем, дете… друг човек, или повече хора —

страшно далечни и чужди са те.

 

Мярката на битието в може би неприложима,

за да измери безкрайното в нас:

между мъжа й двойката колко пространство ще има,

щом тя побягва, но тръпне от страст.

 

Всичко изглежда далеч, но къде се затваря кръгът?

Виж, на постланата вече трапеза, от топлото блюдо

рибите сякаш ни кимат с глава.

 

Неми са те… Но не знаем дали няма някъде кът,

в който и немият техен език, като някакво чудо,

да се превръща внезапно в слова?

1922

Край