Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Всичко, до днес сътворено, машината застрашава,

дръзва с духа да се бори и да не се покори.

Вместо ръце да ваят от мрамор творба величава —

камък за къщи реже машината и сече гори.

 

Тя се тревожи да не би да й се изплъзнем ние

и, потопена в масло, на себе си да принадлежи.

Мисли си, че е живота, че може да го разкрие —

като еднакво безстрастно нарежда, твори и руши.

 

Но битието е извор омагьосан, стотици вселени

почват тепърва. Звука на чистите им води

ще долови единствено застаналият на колени.

 

Нейде в недрата се раждат думи[1] с нежност могъща…

Вечната музика — от треперещи камъни — ще изгради

в ненаселими пространства свойта божествена къща.

1922

Бележки

[1] Нейде в недрата се раждат думи — Според Рилке естетическото начало е заложено още в действителността; задача на поета е да го разкрие и тази задача е застрашена от механизираната цивилизация. Вж. също бел. към „Часослов“.

Край