Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Царстваща роза[1], на древните хора в ръцете

беше ти чаша с простичък ръб.

Ала за нас си едно безконечно цвете,

някакъв съд неизчерпаем и скъп.

 

Дреха връз дреха облякло, разкошно изглежда

тялото, изваяно само с лъчи;

но отрицание, бягство от всяка одежда

в крехките ти листенца личи.

 

От векове ни зове този твой аромат,

сякаш с най-нежните от имената.

И, като слава, във въздуха е разлят.

 

Как се нарича, не знаем, само гадаем.

Може би туй е споменът на душата

и в часове на молитва ще го познаем.

1922

Бележки

[1] „Античната роза е била обикновена шипка, червена и жълта, с цветовете, които се появяват в пламъка. Тя цъфти тук, във Вале, в някои градини.“ (Из писмата на Рилке.) Вж. също бел. към „Чашата с розите“.

Край