Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


С мускул сякаш се разтваря анемонът

сред ливади, пълни с утринна роса,

чак додето в чашката му се отронят

блясъци на многоцветни небеса.

 

Във звездата на цветчето затрептява

мускулът, приемащ хиляди неща;

често щедростта му тъй го побеждава,

че сигналът за покой на вечерта

 

с мъка би достигнал всички разпилени

тичинки, за да ги върне неусетно

в тебе: мощ и воля на безброй вселени!

 

Ние, буйните, по-дълго ще живеем.

Но кога, в кое ли битие най-сетне

ще приемем туй, с което ще се слеем?

1922

Край