Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Както някой взет набързо от майстора лист

му отнема най-истинския щрих на творбата —

така грабват за миг и огледалата

оня смях на девойките, единствен и чист,

 

с който те възприемат изгрелия ден,

или вечер — светлика на усърдни лампади.

И в дъха на лицата им истински, млади,

ще се плъзне след време един лъч отразен.

 

Колко погледи край опушената камина

са следели как пламъкът мре в пепелта:

ах, очи на живота изгубени, тленни!

 

Нима земните загуби знаят мнозина? —

само който прославил е чрез песента

как сърцата се раждат за цели вселени.

1922

Край