Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Има корени в мрак дълбок.

Здраво сплетени, скрити

сякаш в дъното на поток,

в който тънат следите.

 

Боен шлем и ловджийски рог,

реч на старци превити,

мъже братя в двубой жесток,

звънки лютни — жените…

 

Няма стволи свободни, сами,

клон до клон опира…

Но нагоре един се стреми!

 

Те се чупят един след друг,

само горният расне без звук

и се сгъва в лира[1]

1922

Бележки

[1] И се сгъва в лира — Този образ символизира раждането на естетическото начало; вж. бел. към „Пак у дома съм между ден и сън“.

Край