Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Говорим с плодове, цветя, листа —

не само на сезоните с езика.

От мрака пъстрата им същност блика

и може би проблясва ревността

 

на мъртвите — пръстта мощта им взема.

За всичко туй кой нещо е узнал?

Такъв е отредения им дял —

да хранят с костите си чернозема.

 

Дали това е удоволствие за тях?

Или това е труд на роб покорен,

когото ние считаме за прах?

 

Или пък спящите край всеки корен

са господари — и са ни дарили

с плод от целувки и безмълвни сили?

1922

Край