Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Слава на духа, че свърза ни.

Само в образи живеем скрити.

Тихичко часовникът звъни,

вън от истинския ход на дните.

 

Никой свойто място не узна,

но от връзката сме вдъхновени.

И антени чувстват пак антени —

знак от празната далечина…

 

Чиста мощ. О, музика на сили!

Ти с усърден труд освободи ли

своето сърце от смут и мрак?

 

Селянинът даже не успява

в тайната на зреещия злак

да прозре. Земята подарява.

1922

Край