Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Виж небето. Образът гравиран

не е ли съзвездие Ездач?

Конник. Кон, пришпорван и възпиран —

те препускат в падащия здрач.

 

Кротост и камшик — нима това е

същността на всяко битие?

Но стремежът ще ги съчетае.

Път. Завой. И пак се сливат те.

 

Сливат ли се? Или в своя път

просто те вървят един до друг?

Паша и трапеза ги делят.

 

Лъже звездната, искряща книга.

Ала вяра в този образ тук

ни напълва. И това ни стига.

1922

Край