Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Който с лира в ръце е вървял

между сенките в ада[1],

само нему безкрайният дял

да прославя се пада.

 

Който с мъртвите семе от мак

е изял, без да мрази —

той ще може всред глухия мрак

своя слух да опази.

 

Във водата все по-непознат

отразеният образ ще свети:

ала ти го познай!

 

Само Там, само в двойния свят

пълни с нежност ще са гласовете,

без начало и край.

1922

Бележки

[1] Между сенките в ада — Вж. бел. към „Орфей, Евридика, Хермес“.

Край