Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
4 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Плод на плодовете, зърно на зърната,

сладък, пребиваващ в себе си бадем —

твоя плът е всичко, чак до светлината

на звездите. С поздрав те зовем.

 

Ти не чувстваш тежест, ти си тъй висок.

В твоята черупка е събран безкраят —

вътре тръпне и напира мощен сок,

а отвън слънцата ти сияят.

 

Те растат, разпалват се в небето

и роякът им безспир кръжи.

Ала зрее в теб това, което

даже и след тях ще продължи.

1908

Край